Kollektiv råderet og installationsret


Hvad gør man?

Installationsret 

Individuelråderet

Opstart

På afdelingsmøde besluttes arbejdet ved at flertallet afgøre det.
(der er ikke mødepligt, men en god ide, hvis man vil have indflydelse på udførelse osv.)

Inden arbejdet begynder, skal driftskontoret i afdelingen have en ansøgning.
Det kunne dreje sig om vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine eller lign.

Hvad kan man udføre?

Det kunne f.eks. være udskiftning af køkkener, renovering af badeværelser eller lign. det gælder for alt forbedringsarbejde.
Det kan også omhandle f.eks. terrasser, eller udestuer, skillevægge i forbindelse med renovering.
Det kan dog ikke omhandle hårde hvidevarer.

Opsætning af hårde hvidevarer.

Er der beløbsgrænse?

Det afhænger af afdelingsmødets beslutninger.

Ingen.

Materialevalg m.v.

Hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har, besluttes på afdelingsmødet.

Lejer

Hvordan finansieres arbejdet?

Afdelingen finansierer arbejdet.
Det kan betyde optagelse af lån, trækningsret(LBF) eller tilskud eller lån af boligorganisationen

Lejer

Gennemførelse af arbejde?

Boligafdelingen. 

Lejer

Hvem skal vedligeholde og forny forbedringerne/installationerne og hvem ejer dem?

Afdelingen 

Lejer

Hvad med huslejen?

Huslejen vil stigemed udgifter til finansieringen og stigning i brugsværdien.
Den er dog midlertidig og skal stoppe, når lån er tilbagebetalt.

Da lejer selv skal finansiere og vedligeholde, vil det ikke have påvirkning af huslejen.

Kan lejer få godtgørelse ved fraflytning?

Da det er afdelingen der har betalt, vil der ikke skulle gives godtgørelse.

Nej. Da lejer ejer og skal medtage de hårde hvidevarer ved flytning

Skal der reetableres ved fraflytning?

Nej

Hvis der er flyttet skabe eller lign fast inventar, skal dette reetableres ved fraflytning.

Påvirker arbejdet den nye lejers vilkår?

Lejeforhøjelsen vil fortsætte ved ny lejer.
Den givne dato for udløb af forhøjelsen skal indskrives i lejekontrakten.

Den nye lejer påvirkes ikke.

Love og regler.

Lov om almene boliger §37 b

Lov om leje af almene boliger §35