Mød vores team

Per Rasmussen 
Sagsbehandler, administrativ medarbejder og It-administrator.


Direkte nummer:59438156

Email: pr@lejerneshus.dk

Bettina Hansen

 Receptionist


Hoved nummer:58528988 
Email:Bh@lejerneshus.dk

       Jan E. Grabas
       Sagsbehandler


Direkte nummer:+4520602849

Email:Jg@lejerneshus.dk 

Per er sagsbehandler samt varetager foreningens bogholderi.


Per har ved sit virke i foreningen oparbejdet en praktisk tilgang til sagsbehandlingen og kan derfor med et stort overblik være medlemmerne behjælpelig med deres sag.


Bettina er den glade stemme i får i røret, når I ringer ind til Lejernes Hus.


Bettina varetager alt administration herunder kontakten til nye medlemmer. Bettina har i sine mange år i Lejerens Hus opnået et stort kendskab til at lokalisere et problem, når et medlem ringer ind med en problemstilling.

 


Vi samarbejder med advokat Maria Berth, der rådgiver vores medlemmer i forhold til, hvorvidt afgørelser fra Huslejenævn skal videre i Boligretten, fogedretssager og generelt alt der vedr. retssager.

Maria er også behjælpelig med generel rådgivning ligesom Maria varetager vores Beboerrepræsentationen og almene afdelinger.

 

Maria fik sin advokatbestalling i 2017, og beskæftiger sig primært med fast ejendom, herunder særligt lejeret.


Maria sidder som nævnsmedlem i beboerklagenævn ligesom hun er udmeldt som boligdommer i de fleste retskredse på Sjælland.

Jan har arbejdet med lejeret igennem de sidste 20 år. 


Jan har derfor stort kendskab til de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med et lejeforhold, hvilket tydeligt kommer til udtryk i forhold til Jans praktiske og løsningsorienterende tilgang til sagsbehandling.