Lejelovens §98, stk. 1 siger følgende: ”Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overleveringen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. Det kan ikke pålægges lejeren at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede”.

                            Fraflytning fra privat lejemål


Det første du skal finde ud af ved din fraflytning, det er om du bor på de nye eller gamle regler.

 

Ved fraflytning på nye kontrakter, der er det derfor vigtigt, at du har din indflytningsrapport –

da den skal anvendes når man skal bedømme, hvad påkrævet vedligeholdelse er.

 

 

 

Fraflytningsprocessen for hobbyudlejere

 - Et lejemål, eller accessoriske enkeltværelser

 1. Lejer/udlejer opsiger skriftligt lejemålet med 3 måneders varsel, og 1 måned for enkeltværelser,
  der opsiges til d. 1. i en måned.
   

 2. Når lejer/udlejer har opsagt lejemålet, skal lejer foretage istandsættelse af lejemålet henhold til sin kontrakt.
   

 3. Lejer fraflytter
   

 4. Udlejer er ikke forpligtet til at afholde flyttesyn
   

 5. Udlejer istandsætter i henhold til kravene, og opgør det økonomiske krav og modregner i depositum
   

                                                         

 Fraflytningsprocessen for professionelle

​  - 2 eller flere lejemål.

 1. Lejer/udlejer opsiger skriftligt lejemålet med 3 måneders varsel.
   

 2. Når lejer/udlejer har opsagt lejemålet, skal lejer foretage istandsættelse af lejemålet i henhold til sin kontrakt.
   

 3. Lejer fraflytter
   

 4. Udlejer skal skriftligt indkalde lejer til fraflytningssyn med mindst 1 uges varsel
   

 5. Udlejer skal senest 2 uger fra fraflytning, afholde et fraflytningssyn
   

 6. Udlejer istandsætter i henhold til kravene, og opgør det økonomiske krav og modregner i depositum, herefter udbetales det resterende depositum til lejer.

Hvad kan udlejer kræve ved fraflytning?

Hovedreglen er, lejemålet skal leveres tilbage som i samme stand ved indflytning.Fraflytningsrapporten, hvordan skal den se ud?


 • Udlejer kan enten lave sin egen fraflytningsrapport eller bruge den som ministeriet har lavet.

 • Der skal ikke dog ikke angives pris på selve synet, men i stedet angives hvilke mangler der skal laves.

 • Kravet må desuden ikke være ulæseligt, hvis udlejer har en ulæselig håndskrift, kan det medføre, at der ikke er gjort til muligvis tydeligt krav.