Vedligeholdelse almen lejemål

 

Når du bor alment til leje, er det boligorganisationen der generelt har vedligeholdelsespligt. Det betyder at de skal holde bygninger osv. i forsvarlig stand. Dog påhviler dele af den indvendige vedligeholdelse lejeren.

Men hvor går grænsen mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse?

​​

Den indvendige vedligeholdelse vedrører:

​​

 • Maling af lofter og vægge

 • Tapetsering

 • Lakering af gulve

 • Hvidtning

 

Alt andet vedligehold er udvendig vedligeholdelse.

 

Boligorganisationen har pligt til at hensætte penge til at udføre større vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. Der skal dog ikke henlægges penge til moderniseringer og forbedringer.

Din boligorganisation er forpligtet til at sørge for den udvendige vedligeholdelse, dvs. alt det der ikke er indvendig vedligeholdelse, f.eks.:

​​

 • Tag

 • Kældre

 • Facader

 • Loftsrum

 • Opgange

 • Faldstammer

 

Medmindre andet er aftalt, skal boligorganisation også udføre reparationer i den enkelte lejlighed, f.eks.:

​​

 • Udskiftning af køkkenbord

 • Gulvbelægning

 • Vinduer

 • Cisterner

 • Køleskab

 • Komfur

 • Vandhaner o. lign.

 

Vedligeholdelsesordninger for indvendig vedligeholdelse, der er to forskellige vedligeholdelsesordninger.

 

A-ordningen: vedligeholdelse i bo perioden påhviler lejeren.

 

Dette omfatter:

​​

 • Hvidtning

 • Maling

 • Tapetsering

 • Gulvbehandling

 • Træværk omkring døre og vinduer

 

Herudover påhviler istandsættelse ved fraflytning lejeren.

 

B-ordningen: Lejer indbetaler til vedligeholdelseskonto, og derved overgår vedligehold af lejligheden til boligorganisationen og afdelingen.


 • Istandsættelse ved fraflytning overgår ligeledes til boligorganisationen.
 • Installationer i lejligheden skal afdelingen afholde uanset hvilken ordning der bliver brugt. Dette gælder dog ikke ved forsømmelse fra lejers side.