Som lejer i det private, er det som udgangspunkt din lejekontrakt der fastsætter jeres aftaler i forhold til lejemålet.

 

Lejeloven og Boligreguleringsloven fastsætter dog en række rettighed for dig som lejer, herunder at Huslejenævnet i mange at de tvister der opstår, er kompetent til at behandle spørgsmålet.

 

I fanen privat er beskrevet en række af de områder, hvor loven fastsætter regler og hvor vi oftest oplever problemer mellem lejer og udlejer.

 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål hertil.