Er min leje for høj


Det er nok et af de mest stillede spørgsmål i Lejernes Hus.


Vi tilbyder derfor lejerne, at de gratis kan kontakte lejernes Hus og få vurderet, om den betalte lejen er for høj.


Om din leje er for høj eller ej er afhængige af, hvilket type lejemål du bor i.

 

Bor du i et lejemål, eller hus, hvor udlejer alene ejer det, eller der kun er mellem 1-6 lejemål i ejendommen, så bor du i et småhus.

 

Lejen i et små hus fastsættes efter det lejedes værdi, jf. Lejelovens §§ 47-49, og når det skal vurderes, om den betalte leje er for høj, så skal der foretages en sammenligning med den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende lejemål med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

 

Mange småhus lejemål er beliggende i kommuner, der har vedtaget Boligreguleringslovens regler, da vil vurderingen af om lejen i et små hus er for høj skulle vurderes ud fra, at den betalte leje ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter § 7 – dvs. det er en særlig type lejemål der skal sammenlignes med.

 

Lejernes Hus har ført mange sager om lejens størrelse og har en stor indsigt i lejens størrelse i de fleste kommuner i Danmark.

 

Du er derfor velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af, om din lejen umiddelbart er for høj.

 

Lejernes Hus er ligeledes vores medlemmer behjælpelige med at indbringe sager for Huslejenævnet, da det er Huslejenævnet der behandler sager om lejens størrelse.

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du ønsker at klage over lejens størrelse, så skal din sag indbringes for Huslejenævnet inden for 1 år efter underskrift, da du da kan få en evt. nedsat lejen tilbagebetalt fra indflytning, ellers er det kun fremadrettet.