Lejernes Hus udarbejder løbende medlemsnyt, som udsendes til vores medlemmer.

 

Vi bestræber os på at udsende 2-4 medlemsnyt om året.

 

 

Herud over udarbejdes også vores medlemsblad, der endes direkte til medlemmerne.

 

Har du en god historie eller andet, der kunne være interessant for Lejernes Hus Medlemmer, så er du velkommen til at kontakte os for at få historien i medlemsnyt/ bladet.