Vores historie

 

Lejernes Hus er oprindelig Slagelse Lejerforening, som har eksisteret i over 100 år.


I og med flere og flere frivillige kræfter tiltrådte foreningen, fik foreningen vokseværk og blev hurtigt lejernes på Vestsjællands hjælpende hånd.


Lejerforeningens bestyrelse valgte på et tidspunkt at blive en lokal afdeling under Lejernes LO og var dermed i en årrække en del af Lejernes landsorganisation LLO.


Grundet forskellige ønsker om, hvad en Lejerforening skulle være, og særligt det forhold, at Lejernes LO blev mere og mere fokuseret på storby lejeproblemstillinger, valgte bestyrelsen at træde ud af Lejernes Landsorganisation og stiftede derefter Lejernes Hus, der blev en realitet i foråret 2019.


Vi har et stærkt sagsbehandlerteam – der med mange årserfaring sagsbehandler og rådgiver vores medlemmer. Lejerne skal have gode kår, og vi er stolte af at kunne være med til at sikre lejere gode lejebolig samtidig med, at vi er behjælpelig med at få en lejer godt og trygt gennem en tvist med udlejer.


Lejernes Hus målsætning er at være lejernes støtte og den rolige hånd gennem varetagelsen af medlemmernes sag. Vores force er kvalificeret sagsbehandling.


Vores vedtægters formål foreskriver, at Lejernes Hus skal sikre en god og kvalificeret sagsbehandling for alle, samt at retningen for Lejernes Hus fastsættes af medlemmerne på generalforsamlingen.


Vores bestyrelses vigtigste opgave at sikre indflydelse på lejeområdet, hvor igennem lejernes interesser vægtes og sættes højeste, ligesom rammerne for en god sagsbehandling skal sikres.


Vores kontingent er sat ud fra at foreningen ikke skal tjene penge på lejerne, da det er vores opfattelse, at alle lejere skal have mulighed for hjælp. Kontingentet er derfor sat ud fra at foreningens udgifter bliver dækket med alene et lille overskud, så vi kan sikre, at også uforholdsmæssige udgifter kan dækkes.


Bl.a. derfor er bestyrelsen er ikke lønnet og alle donationer, frivillig hjælp med mere imødekommes.


Vi vælger bevidst at tage del i det sociale ansvar, Vi har gennem de sidste år løbende haft studerende ansat, ligesom vi modtager praktikanter fra erhvervsskolerne. Dette hjælper de studerende med at færdiggøre deres uddannelse, vi hjælper praktikanterne/studerende med at få indsigt i hvordan en dagligdag kan se ud på et kontor hvor medarbejderne brænder for deres arbejde. Herunder arbejder de med en masse af de spændende ting der indgår i vores dagligdag her i huset.

 

Dette er alt sammen med til at få hjulene til at rulle hos Lejernes Hus.